WooCommerce: Verzendingsinstellingen Deel 2

In ons vorig artikel hebben we besproken hoe een winkeleigenaar de instellingen in het deel van Verzendopties kan configureren. WooCommerce biedt verschillende verzendingsmethodes aan die je kan gebruiken om items/producten aan jouw klanten te leveren. Vandaag zal ik elke methode apart in detail bespreken en ik zal uitleggen hoe je de instellingen voor deze verzendmethodes kan configureren.

shipping methods

Om even op te frissen: Woocommerce biedt vijf verschillende types van verzendmethodes aan. Elk van hen wordt besproken op een aparte sub-pagina in het Verzendingsinstellingen tabblad. Ze zijn:

 1. Flat Rate
 2. Free Shipping
 3. International Delivery
 4. Local Delivery
 5. Local Pickup

Vast Bedrag

We zullen dit artikel beginnen met de verzendingsinstellingen van de optie voor verzending via Flat Rate.

Aan-/Uitzetten

flatrate

Nu weet ik al zeker dat je weet wat de optie Enable/Disable betekent. Je kan deze optie aanzetten als je verzending wilt aanbieden aan jouw klanten aan een vast bedrag.

Methode Titel

method title

Het veld voor Method Title zal beslissen welke tekst te zien zal zijn als jij jouw klanten een vast verzendtarief aanbiedt. WooCommerce heeft ook hier een standaardtitel ingevoegd bij de installatie van de plug-in, Flat Rate, maar een winkeleigenaar kan zijn eigen waarde instellen.

cart totals

De afbeelding hierboven toont dat als we dit veld veranderen naar Flate Rate Shipping Method en dan de veranderingen opslaan, dezelfde titel op de voorgrond zal verschijnen.

Beschikbaarheid

availability

Je kan het aantal bestemmingen limiteren naar waar je verzending aan een vast bedrag aanbiedt. De optie voor Availability is een keuzemenu waaruit je kan kiezen of je verzending aan een vast bedrag naar All allowed countries of naar enkele Specific Countries aanbied. Als je Specific Contries selecteert, moet je de specifieke landen kiezen uit een andere keuzelijst die naast de optie verschijnt.

Belastingstatus

tax status

De eigenaar van een online winkel heeft de keuze om belastingen toe te voegen aan verschillende verzendingsmethodes of niet. Als je de Tax Status optie op Tabable instelt, kan je de kost van belastingen zoals Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) of de Verkoopbelasting, erbij voegen. Anders selecteer je None en zal de verzendkost geen belasting bevatten.

Bijkomende Percentages

additional rates

Als je in WooCommerce, enkele bijkomende belastingen verschillend van het standaard vaste bedrag wilt gebruiken, kan je de Additional Rates functie gebruiken. WooCommerce zegt tegen zijn gebruikers hoe je de details van deze instelling moet invullen. Je zal merken dat de bovenstaande afbeelding enkele eigenschappen bevat die volgens een bepaald formaat ingevuld moeten worden, i.c.

Option Name | Additional Cost [ + -Percents%] | Per Cost Type (order, class or item)

Eens zien wat deze eigenschappen betekenen:

 • Option Name: Hier voeg je de namen van de verzendmethodes toe verschillend van het percentage van het vaste bedrag, bv. Express Verzending, Verzending via Luchtpost, etc.
 • Additional Cost: Dit is het bijkomende bedrag dat toegevoegd zal worden op elk product bovenop het basis vaste bedrag.
 • Per Cost Type: De eigenschap van Per Cost Type kan op elke klasse, bestelling of elk item van toepassing zijn en beslist hoe deze kost toegepast zal worden.

Nu zal ik uitleggen hoe deze Additional Rates zich op de voorgrond zullen laten zien met behulp van een voorbeeld.

additional rates2

In de bovenstaande afbeelding heb ik een toegevoegde prijs van 10.0 en 5.0 toegevoegd voor de nieuwe verzendmethodes Express Shipping en Airmail Shipping, die van toepassing zullen zijn op elke bestelling. Rekening houdend met het feit dat ik £7.00 gebruik voor verzending met een vast bedrag, wordt de totale kost voor Express Shipping nu £17.00 (10.0 + 7.0 = 17.00) en voor Airmail Shipping £12.00 (7.0 + 5.0 = 12.00).

cart totals2

Een klant die nu kiest voor verzending aan een vast bedrag, zal nu £42.00 (35.0 + 7.0 = 42.00) betalen maar een persoon die kiest voor de bijkomende kost van Express Shipping, zal £52.00 (35.0 + 17.0 = 52.00) betalen voor dezelfde bestelling. Het verschil in totale kost is te zien door de keuze uit verschillende verzendmethodes. (zie bovenstaande afb.)

Bijkomende Kosten

Aan het einde van dit deel, zien we enkele configuraties die de verschillende bijkomende kosten die toegevoegd zullen worden bij het vaste bedrag zullen controleren en beheren. Deze instellingen bevatten:

 • Costs Added…
 • Costs
 • Minimum Handling Fee

Costs Added…

cost added

De instellingen in dit veld beslissen hoe en op welke basis de bijkomende kosten zonder het basispercentage berekend worden. Hier zien we drie verschillende opties. Deze kosten kunnen toegevoegd worden:

 • per order: van toepassing op de volledige bestelling
 • per item: van toepassing op elk item
 • per class: van toepassing op de volledige verzendklasse van een specifieke bestelling

Costs

costs

Het deel voor Kosten wordt getoond in de vorm van een tabel waar je de kosten van bijkomende percentages die per bestelling, item of klasse berekend worden, in kan voegen. In deze tabel zie je verschillende kolommen. Je kan op de Add Cost knop klikken om nieuwe velden in de tabel te voegen en op Delete selected costs klikken om een veld te verwijderen. Je kan de volgende eigenschappen vinden in de tabel:

 • Shipping Class: Dit veld bevat verschillende verzendingsklassen van items die toegevoegd worden aan het karretje
 • Cost: Hier zal je de toegepaste kost invoegen, die geen belastingpercentage bevat.
 • Handling Fee: Dit is een ander soort bijkomend bedrag dat toegevoegd zal worden aan jouw definitieve productprijs. Hier zal je de data of in nummer (bv. 5.5) of in percentages (bv. 4%) invoeren.
 • Any class: Als een gebruiker de kost voor de verzendingsklasse van een product bepaalt, zal dit veld toegepast worden.

costs2Laten we bijvoorbeeld de velden met de data in de bovenstaande afbeelding invullen, waar ik Shipping Class = Any class; Cost = 5; Handling Fee = 2.5 ingesteld heb.

Als ik deze veranderingen bewaar, zal de cart pagina nieuwe prijzen laten zien. Wanneer een klant dus voor verzending aan vaste kost kiest, zal de totale prijs voor het product £49.50 zijn.

Hoe kom ik aan £49.50?

Eigenschappen Prijs (£)
Prijs van het product 35.00
Verzending aan vaste kost 7.00
Bijkomende kost 5.00
Verwerkingsbelasting 2.50
Totaal 49.50

 

cart totals2Je kan op dezelfde manier de totale kost berekenen als een klant de optie voor Express Verzending of elke andere kiest.

Minimum Verwerkingsbelasting

min handling fee

Het laatste veld dat je zal zien voor deze instelling in dit deel is voor de Minimum Handling Fee, wat het minimumbedrag is dat altijd aan klanten gevraagd zal worden. Als je deze belasting niet wilt toepassen, kan je dit veld leeg laten.

Klik op het einde op de Save Changes knop.

Deze instelling vervolledigt de configuratie van de verzending aan vast tarief. In het volgende artikel zal ik de rest van de instellingen voor de overgebleven methodes uitleggen.

 

Comments

Add a comment

mood_bad
 • No comments yet.
 • chat
  Add a comment
  keyboard_arrow_up